CREATIVE ENERGY PARTICIPA DAS SUBVENCIÓNS DO INEGA A PROXECTOS DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA 2022

Esta empresa participa das Subvencións do INEGA a proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética nos sectores industria e servizos no ano 2022 para inversións en substitución de equipos e instalacións consumidoras de enerxía, coa finalidade de aumentar a eficiencia enerxética e conseguir un aforro económico derivado de un menor consumo de enerxía nos seguintes centros de consumo: Sporting Club Casino de La Coruña, Residencia de Estudiantes Rialta e Miramar de San Pedro.”